Image Background
headerleftright

DAFTAR DONATUR 2012(Hanya ditampilkan dalam 2 bulan terakhir)

APRIL 2016

MEI 2016

1 an, A.A MADE ARTANA PUTRA 200,000 2 an, AGUS SETIAWIDI WIDANA 200,000 3 an, ANAK AGUNG GEDE BASUDEWA 100,000 4 an, ANAK AGUNG ISTRI MAHYUNI 200,000 5 an, ARNOLDUS YANSSEN TAGE 200,000 6 an, ASTALUGRA PRAMITHA SE 200,000 7 an, AURORA NGANTUNG 100,000 8 an, AYU PRAMI DEWI 200,000 9 an, DEWA GEDE SATRIA INDIKA 100,000 10 an, EKA PUTRI WULANDARI 100,000 11 an, ERRY PRARY YUDHA ARYATI 100,000 12 an, GUSTI AYU LIDYANTARI 200,000 13 an, HELIDA 100,000 14 an, I Gede Adie Ambara 100,000 15 an, I KADEK JULIO RISWAN SAPUTRA 200,000 16 an, I KOMANG SELAMET 200,000 17 an, I NYOMAN AGI BISMANTARA MUSTIKA 200,000 18 an, JENNY 200,000 19 an, MADE PRADNYA PRATIWI 200,000 20 an, MADE SUMANADI SE 200,000 21 an, NI KADEK LISNA YANTI 200,000 22 an, NI KAYAN PARIYANTI 200,000 23 an, NI LUH GEDE WIDIANTARI 200,000 24 an, NI LUH KRISNAYUNI 100,000 25 an, NI MADE ATIK SUNADI 200,000 26 an, NI NYOMAN SUMANTRI 200,000 27 an, Ni Putu Martya Dewi 200,000 28 an, NI PUTU NITA KUSUMA DEWI 100,000 29 an, NI PUTU NOVI ARNILAWATI 100,000 30 an, PUTU ENDRA SUTEJA 200,000 31 an, RIAN SAPUTRO 100,000 32 an, SANG AYU MADE PUTRI WULANDARI 100,000 33 an, WIJI ASTUTI 200,000 34 an, DINI PURBASARI 200,000 35 an, RAULINA MANALU 100,000 36 an, WIWIT ALAWIAH 100,000 37 an, AMIRUDDIN 100,000 38 an, ARI NAWARDI 200,000 39 an, FITRIANDY 200,000 40 an, KHADIJAH ( BJM ) 200,000 41 an, LEIDHY VERONIKA PASARIBU 100,000 42 an, LUCIANA WINDASARI 100,000 43 an, MUHAMMAD ANWARI FIRDAUS 100,000 44 an, RAHAYU SETIAWATI 200,000 45 an, RAHMADI 100,000 46 an, RAHMAT HARIS EFRIADI 200,000 47 an, SAIDUL ARRIZQIANSYAH 100,000 48 an, SASTRO PONIMAN 200,000 49 an, SHOHIBUL MUSTAKIM 100,000 50 an, SYAFITRI 100,000 51 an, ZULIAN SUCHINANDA 100,000 52 an, Kusno 200,000 53 an, Nur Munzilah 200,000 54 an, ANISA DWI IRNAWATI 100,000 55 an, Lusi Suryani 100,000 56 an, ADE IVENDA 200,000 57 an, ADI PUTRA 100,000 58 an, AINUN ZAENITA 200,000 59 an, AYI FAROHKAH 100,000 60 an, CINTYA ARINA SARASWATIN 200,000 61 an, ENDA 200,000 62 an, HERMAN PURNOMO 100,000 63 an, LILIS NURUL HUSNA 200,000 64 an, NIFANI ANIRAH 200,000 65 an, PANJI MUTI ABD HASAN 200,000 66 an, PRAJITO(A) 100,000 67 an, RAHMAH REGITA 100,000 68 an, JONATHAN CHANDRA 100,000 69 an, KURNIA SARI 100,000 70 an, MARINI DWI FAJARWATI 200,000 71 an, Setiawan Hadi 100,000 72 an, ERMA SURYATI 100,000 73 an, MUHAMAD ANIF CAHYA 100,000 74 an, Dwina Kartika Hariutami 200,000 75 an, Untari 200,000 76 an, SITI ROHMAH (LPG) 100,000 77 an, Dody Hernandez Silalahi 200,000 78 an, Yenny Fattah 100,000 79 an, ABIMASYAH 100,000 80 an, AINUL YAKIN YASRI 200,000 81 an, ASTRI DEVININA MANALU 100,000 82 an, BAGUS SETIADI 200,000 83 an, BAYU EKO SYAHPUTRA 100,000 84 an, DARWIN ( MDN2 ) 200,000 85 an, DEVITA SARI HARAHAP 100,000 86 an, ELFRIDA BORU SIANTURI 100,000 87 an, FRISKA JUNIATI BR BB 100,000 88 an, HELMI TRESIA BR SIREGAR 100,000 89 an, HENI ARYANTI 200,000 90 an, IWAN SURYA GINTING 100,000 91 an, JAMALUDDIN ( MDN2 ) 100,000 92 an, JONY KARNO DAMANIK 200,000 93 an, LISNAWATI TAMSAR 100,000 94 an, LUFI HARDYANTHI SIREGAR 100,000 95 an, MASLINA SILALAHI 200,000 96 an, MASYANTI 200,000 97 an, MEIKO HERNANDA 200,000 98 an, MUAMMAR RIFKY 100,000 99 an, MUTIA DEVITA 200,000 100 an, NOVA YUHANNIS 200,000 101 an, NOVELLA SEPHANIE SINAGA 200,000 102 an, NURCAHAYA OKTAPIANI 100,000 103 an, PUTRI MELISA 100,000 104 an, RAHMADANI MAYASARI BR GINTING 200,000 105 an, RAMA YANTI PANGGABEAN 100,000 106 an, RIA CITA SILALAHI 200,000 107 an, RIKA DWI ASTUTI 100,000 108 an, RUPINA PASARIBU 200,000 109 an, SALMON BATUBARA 200,000 110 an, SURYA P HARIANJA 100,000 111 an, YANTI NOVITA SARI 200,000 112 an, Nur Aeni Abidin 100,000 113 an, RENI PUSPITA SARI 100,000 114 an, Sabaria Masese 200,000 115 an, Sariani Amir 200,000 116 an, SUSANTY TAULABI ( MKS ) 200,000 117 an, TAHARUDDIN 200,000 118 an, Yuliana (Yunarti) 200,000 119 an, NOFA ANDRES 100,000 120 an, RIKY SETIAWAN ( PKB ) 100,000 121 an, SUHENDRA ( PKB ) 200,000 122 an, Belly Arman N 100,000 123 an, Pratiwi Utami 100,000 124 an, Andri Nansetyo Tripratama 100,000 125 an, Dini Kurniasih 200,000 126 an, Dwi Feby Ramayanti 200,000 127 an, Endik Budi Waluyo 200,000 128 an, NANIK INDRAWATI 100,000 129 an, AMALIYAH SUSANTI 200,000 130 an, ANJAR SULISTIYANI 200,000 131 an, ARDIELES KUSUMA PRADANA AP. 100,000 132 an, ATI SUKMAWATI 100,000 133 an, BISMI ANSHOORUDDIN ARRIDHO 100,000 134 an, DAVID KENDARRINANDO 100,000 135 an, FITRYANTO EKO DWI SAPUTRA 100,000 136 an, GALING SULAKSONO 200,000 137 an, ISYADZAN OKFIANSYAH ( SBY4 ) 200,000 138 an, LASIATI ATIK WIDYANTI 100,000 139 an, NANI SETIYOWATI 100,000 140 an, TRI ERWAN SURYO SOELISTIYONO 100,000 141 an, Didik Arif 100,000 142 an, Hidayatul Husna 200,000 143 an, BAGUS WIDANANTO 100,000 144 an, FARIDA SAYUTI KUSUMANING TYAS 100,000 145 an, ITA ANDRIYANI 100,000 146 an, Kadarsih 100,000 147 an, M ARDIANSYAH ALIM UTOMO 200,000 148 an, Prihadi Anindhita W 200,000 149 an, Sri Yaningsih 200,000 150 an, ALIZA PURNAMA SARI 10,000 151 an, BEKNER YURIZAL 10,000 152 an, DINI FRANSISCA 10,000 153 an, EKA NANDA PUTRA 10,000 154 an, FAISAL RIZAL HASIBUAN 10,000 155 an, HANDIKA LASMANA PUTRA KHOR 10,000 156 an, HAZAR DONI PUTRA 10,000 157 an, HERMANTO ARITONANG 10,000 158 an, JALINA ELSA PUTRI 10,000 159 an, JEANNY FERIKA 10,000 160 an, JONNY EKA SAPUTERA 10,000 161 an, JUNAIDI 10,000 162 an, LISNA ULI 10,000 163 an, M.ALKAF PRANATA 10,000 164 an, MS.SYAFRI HS 10,000 165 an, NISA AFRIANI 10,000 166 an, PATAR ARITONANG 10,000 167 an, RISWANDI 10,000 168 an, SYAIFUL RACHMAN 500,000 169 an, YOGI PURNAMA 25,000 170 an, ANGGE LIA MANDASARI 200,000 171 an, ADAM SUPARLIN 10,000 172 an, ADRIYANTO PAPUKE 500,000 173 an, ANDRE IMAN SUDARTO 10,000 174 an, ANDRI 10,000 175 an, ARIE LESTARI RAKASIWIE 10,000 176 an, AULIA WAHYUNI 10,000 177 an, BAMBANG SASMITO 10,000 178 an, CHRISTIAN PRATHAMA 10,000 179 an, DIAN SUGIATNA 10,000 180 an, DIDIK SUYANTO 10,000 181 an, FARIDA ARIYANI 10,000 182 an, JAINUDIN 10,000 183 an, KASIRUN YUSUP 10,000 184 an, LINDA ROYANTI 10,000 185 an, MUHAMMAD HAMSANI 10,000 186 an, MUHAMMAD NOOR 10,000 187 an, NASRULLAH 10,000 188 an, NIBRASUL ANWAR 10,000 189 an, RAHMAN HIDAYAT 10,000 190 an, RATIH RACHMAWATI 10,000 191 an, RULY WARJUNI 10,000 192 an, RUSDIANI 10,000 193 an, SADERI 10,000 194 an, SRI MULYANI 10,000 195 an, SRI YANA 10,000 196 an, SUPRIADI 10,000 197 an, WAHYU SUDRAJAD 10,000 198 an, YENNI ASTRIANI 10,000 199 an, ANTUNG SAHBANI 200,000 200 an, ELI KUSRINI 200,000 201 an, NOVIANI INTAN KUMALA DEWI 200,000 202 an, SITI ARIANTI KARTIKA 200,000 203 an, AKHMAD 200,000 204 an, BAHRIANI 200,000 205 an, FITRIANDY 200,000 206 an, RAHMAT HARIS EFRIADI 200,000 207 an, SAM"IYAH 200,000 208 an, ADE MOMI OKTAPIANI 25,000 209 an, ANGGI YULIANTI 25,000 210 an, BAMBANG EKO SETIYONO 25,000 211 an, CHAIRUDI 25,000 212 an, FAHMI NUR AJIZAH 25,000 213 an, FRISKA NAPITUPULU 25,000 214 an, HERMAN PURWANTO 25,000 215 an, IKHWANUDIN 25,000 216 an, ISMAIL ABDUL QOHAR 25,000 217 an, JONATHAN DANIEL 25,000 218 an, MA"ARIF SYAHRULLOH 25,000 219 an, MISWAN 25,000 220 an, MUHAMAD 25,000 221 an, MUHAMMAD RASYID RIDHO AS 25,000 222 an, NITA INDAH SUSANTI 25,000 223 an, NURFITRIA 25,000 224 an, RIZKY WULANDARI EKA PUTRI 25,000 225 an, SUPARNO H 25,000 226 an, WAHYU INDRO PURNOMO 25,000 227 an, WINARSIH 50,000 228 an, YULIANTO 25,000 229 an, IWAN IMRAN 200,000 230 an, ADI BUDIMAN SITUMORANG 15,000 231 an, AGUS DWI RAHMANTO 15,000 232 an, AGUS IRWANSYAH ,SH 15,000 233 an, AMRUZAL LUBIS 15,000 234 an, APRILLIA BR SIANTURI 15,000 235 an, DARTO 15,000 236 an, DARWIS 15,000 237 an, DEDDY JUNAIDI 15,000 238 an, DELFI MANURUNG 15,000 239 an, DORINDA WANG 15,000 240 an, EKO ADITYA PUTRA 15,000 241 an, ERITHA ADITYANA SINURAYA 15,000 242 an, FAJAR KESUMA 15,000 243 an, HARIANTO 15,000 244 an, INDRA HABAYAHAN 15,000 245 an, JUARA PANJAITAN 15,000 246 an, JULIANI 15,000 247 an, MARDANSYAH HARAHAP 15,000 248 an, MHD ABDUH DAMANIK 15,000 249 an, MYCHAEL MAROLOPMARTUA L.TOBING 15,000 250 an, NUR AFNI SYAHPUTRI 15,000 251 an, NURHIDAYATI MA"RIFAH SITOMPUL 15,000 252 an, RAMLAH KUSUMAWATI UJUNG 15,000 253 an, RIJAL LIMBONG 15,000 254 an, SHINTA 500,000 255 an, SUHARTONO 15,000 256 an, SYAFRIZAL 15,000 257 an, THOMAS ARBI 15,000 258 an, YUDI KURNIAWAN 15,000 259 an, KARTOMO 200,000 260 an, LAILY HAFNI 200,000 261 an, PAHMI MUADZ 200,000 262 an, RIA CITA SILALAHI 200,000 263 an, SELLY MARCELINA SINGARIMBUN 200,000 264 an, AINUL YAKIN YASRI 200,000 265 an, ENDANG JULIANTI SIMAMORA 200,000 266 an, HENI ARYANTI 200,000 267 an, JONY KARNO DAMANIK 200,000 268 an, LISNAWATI TAMSAR 200,000 269 an, RAMA YANTI PANGGABEAN 200,000 270 an, RIKA DWI ASTUTI 200,000 271 an, RONNY YANTO TARIGAN 200,000 272 an, SONIAT AMAN TELAUMBANUA 200,000 273 an, SRIHARTAWATI SIBUEA 200,000 274 an, TRI ANITA LUBIS 200,000 275 an, WAHYU PURBO SEJATI 200,000 276 an, YANTI NOVITA SARI 200,000 277 an, AGUNG SYAHPUTRA NASUTION 20,000 278 an, ANTONIUS INDRAJAYA 20,000 279 an, ARIYANTO 20,000 280 an, ARSI PUTRI FEBRUATY.S.S 20,000 281 an, CEPIE JULIANO SENJAYA 20,000 282 an, CUCU SITI MARIAM 20,000 283 an, DIDIKA PUTRA 500,000 284 an, ENDAH PERMATA SARIE 20,000 285 an, ENDANG ABDUL ROHMAN 20,000 286 an, ERI SUBIGIN 20,000 287 an, FITRIA MASHFUFAH 20,000 288 an, GEMA GINANJAR HARIS 20,000 289 an, JAJANG RUKMANA 20,000 290 an, KURNIAWAN 20,000 291 an, LISNAWATI SUMARNI 20,000 292 an, MAS MULYADI 20,000 293 an, MIA RUHAYATI 20,000 294 an, MOH NASIR S 20,000 295 an, MUHAMAD HUSEIN F 20,000 296 an, NIKE CANDEA 20,000 297 an, NURHAYATI 20,000 298 an, RIZKI AMANDA ZL 20,000 299 an, SOFYAN PERMANA 20,000 300 an, WAHYU 20,000 301 an, FAISAL BASTIAN RANGKUTI 200,000 302 an, WIWIT ALAWIAH 200,000 303 an, YUDISTIRA OEMAR 200,000 304 an, POETRY ADELINA INTAN SARI EFFENDY 200,000 305 an, RAULINA MANALU 200,000 306 an, ANDRI RIZKI HARTONO 25,000 307 an, ANES WULANDARI 25,000 308 an, ASNAL HADI 25,000 309 an, DENI SULISTIANA 25,000 310 an, DIDIK HERMANSYAH 25,000 311 an, FITRIYA ARIANA 25,000 312 an, HARI TRIYANTO 25,000 313 an, HENY RISCAWATI 25,000 314 an, IKA PUDJI RAHMAWATI 25,000 315 an, KOMARUDDIN 25,000 316 an, LINA DWI JAYANTI 25,000 317 an, MARWAN RIYANTO 25,000 318 an, MASKURI 25,000 319 an, MUHAJIR 25,000 320 an, NOVI ARDIANTO 25,000 321 an, NOVITRIA PUTRI KURNIASARI 25,000 322 an, PRASETIAWAN ANDI SAPUTRO 25,000 323 an, RICKY PRATAMA PUTRA 25,000 324 an, RISKY ARIS SOFWANDY 500,000 325 an, SAMINTO UTOMO 25,000 326 an, TRI SUHARSONO 25,000 327 an, UTOMO HARI WICAKSONO 25,000 328 an, DAVID KENDARRINANDO 200,000 329 an, TOMMY SUHARTONO 200,000 330 an, TRI ERWAN SURYO SOELISTIYONO 200,000 331 an, AGUS SUPRIYONO 200,000 332 an, EKO BUDI PRASETYO 200,000 333 an, IBNU SETIAWAN 200,000 334 an, VINANSIUS HENDRA WIJAYA 200,000 335 an, APRIYANTI SIREGAR 25,000 336 an, ATAHASI RONO KUSUMO 500,000 337 an, BUDI ARDIANSYAH 25,000 338 an, BURHANTO 25,000 339 an, DEDI JUFRIAN 25,000 340 an, DESSY ROSMULIANI 25,000 341 an, HENNY WARASTUTY 25,000 342 an, HERLINA 25,000 343 an, HERMANSYAH 25,000 344 an, HERU SETIAWAN 25,000 345 an, HOSY NATALIA SAING 25,000 346 an, IQBAL 25,000 347 an, ITA EKOATY SIMBOLON 25,000 348 an, JUNIES CHERLY NADEAK 25,000 349 an, MUCHLASIN 25,000 350 an, MUSYADDIK 25,000 351 an, REZA VIDI SUGIARTA 25,000 352 an, ROBBY AFRIAN 25,000 353 an, ROBBY ANUGERAH WIJAYA 25,000 354 an, SAFRUDIN 25,000 355 an, SUKARDI 25,000 356 an, SUKARDINI 25,000 357 an, SUROSO 25,000 358 an, SYAIFUL ROHMAN 25,000 359 an, TRI NOVRIYANTO 25,000 360 an, VARRA VISERA IRAMARTY 25,000 361 an, WILHELMUS WODON 25,000 362 an, YON CAHYADI SYAHID 25,000 363 an, OCTAVIANI 200,000 364 an, PAJRIN MUSDIANA 200,000 365 an, JIMSON SIAGIAN 200,000 366 an, MUHAMMAD NASIR 200,000 367 an, NOVALINDO PERDANA SIREGAR 200,000 368 an, NURMAWATI 200,000 369 an, RENI DAYANI SINURAT 200,000 370 an, ABU NASHR MUHAMMAD 25,000 371 an, AFFY RACHMADHANY 25,000 372 an, AHMAD HUSYAINI 25,000 373 an, AKHMAD ROYANI 25,000 374 an, ALI SOCHERI 25,000 375 an, ANDIKA 25,000 376 an, ANI SOFIARNI 500,000 377 an, ARIFYANTO 25,000 378 an, ASEP MAULANA 25,000 379 an, BAMBANG SUBAGYO 25,000 380 an, CASMADI HARTONO 25,000 381 an, CUT YULIANA 25,000 382 an, EDI SUWANDITO 25,000 383 an, ENDY CHANDRA LESMANA 25,000 384 an, FAISAL AKBAR 25,000 385 an, HERU PURWANTO 25,000 386 an, MARDANIH 25,000 387 an, MAY HENNY YUSNITA N 25,000 388 an, NURIZAL 25,000 389 an, P BUDI UTOMO 25,000 390 an, PREGADERY ANJARA 25,000 391 an, R.GUNANTO AGUS W 25,000 392 an, RAHMAT 25,000 393 an, REZA FAHLEVI ERWAN 25,000 394 an, RIZKIANSYAH 25,000 395 an, SOLIHIN 25,000 396 an, SRI PARTONO 25,000 397 an, SUMARTONO 25,000 398 an, SUMIRTO 25,000 399 an, SUWARNA 25,000 400 an, TULAM MULYADI 25,000 401 an, VEGI PUTRIANE 25,000 402 an, VESSELLA GLADYS 25,000 403 an, BETY YULIANA 200,000 404 an, DAKA ABIYASA 200,000 405 an, Heru Wijaya R 200,000 406 an, IDA WIDAENI 200,000 407 an, Kodri Kurniawan 200,000 408 an, AYI FAROHKAH 200,000 409 an, FADLI HASIBUAN 200,000 410 an, HERMAN PURNOMO 200,000 411 an, LINDA LESTARI 200,000 412 an, NIFANI ANIRAH 200,000 413 an, SRI WAHYUNI 200,000 414 an, TEGUH TRI RAHAYU 200,000 415 an, Iriawan Widadi 50,000,000
1 an, A.A MADE ARTANA PUTRA 200,000 2 an, ALDI RAMA BACHTIAR 100,000 3 an, ANAK AGUNG GEDE BASUDEWA 200,000 4 an, ANAK AGUNG ISTRI MAHYUNI 200,000 5 an, ARNOLDUS YANSSEN TAGE 200,000 6 an, ASTALUGRA PRAMITHA SE 200,000 7 an, AYU PRAMI DEWI 200,000 8 an, DWI ADHIATMA NEGARA 100,000 9 an, HELIDA 100,000 10 an, I KADEK JULIO RISWAN SAPUTRA 200,000 11 an, I KOMANG SELAMET 200,000 12 an, I NYOMAN AGI BISMANTARA MUSTIKA 200,000 13 an, JENNY 200,000 14 an, MADE PRADNYA PRATIWI 200,000 15 an, MADE SUMANADI SE 200,000 16 an, NI KADEK LISNA YANTI 200,000 17 an, NI KADEK RISTA ARY PUTRI 100,000 18 an, NI KADEK SUCIANI MELIANI 100,000 19 an, NI KAYAN PARIYANTI 100,000 20 an, NI LUH GEDE WIDIANTARI 200,000 21 an, NI MADE ATIK SUNADI 200,000 22 an, Ni Putu Martya Dewi 200,000 23 an, NI PUTU NITA KUSUMA DEWI 100,000 24 an, NI PUTU NOVI ARNILAWATI 100,000 25 an, PUTU ENDRA SUTEJA 200,000 26 an, SRI MEGA HERISUSILOWATI 200,000 27 an, WIJI ASTUTI 100,000 28 an, YUDI KURNIADI 100,000 29 an, DINI PURBASARI 200,000 30 an, RAULINA MANALU 200,000 31 an, WIWIT ALAWIAH 100,000 32 an, AMIRUDDIN 100,000 33 an, ANINDYA MUTIARA SARI 100,000 34 an, ANIS WAHSYATI 100,000 35 an, ANTUNG SAHBANI 100,000 36 an, ARI NAWARDI 200,000 37 an, BAHRIANI 100,000 38 an, CHANDRA SAPUTRA 100,000 39 an, ELLYSA RAFINKA NURRACHMAN 100,000 40 an, FIDYA RIZKA DAMAYANTI 200,000 41 an, FITRIANDY 200,000 42 an, LEIDHY VERONIKA PASARIBU 100,000 43 an, M. APRIYADI 100,000 44 an, NOVIANI INTAN KUMALA DEWI 100,000 45 an, OKTAVIANDY 200,000 46 an, RAHAYU SETIAWATI 200,000 47 an, RIQO AJI RAMADHAN 100,000 48 an, SAIDUL ARRIZQIANSYAH 100,000 49 an, SASTRO PONIMAN 200,000 50 an, SUCI NAILA PALYA SOFA 200,000 51 an, SUKNI AKHMADI 100,000 52 an, WINDHA RINATA 100,000 53 an, YUNI RAHAYU 200,000 54 an, ZAINATUL KHARIMAH 200,000 55 an, ZULIAN SUCHINANDA 100,000 56 an, Kusno 200,000 57 an, ANISA DWI IRNAWATI 100,000 58 an, DERI TURANGGA 200,000 59 an, LENI PUSPITA SARI 200,000 60 an, LYDIA LESTARI 100,000 61 an, Lusi Suryani 100,000 62 an, ADE IVENDA 100,000 63 an, ADI PUTRA 100,000 64 an, AINUN ZAENITA 200,000 65 an, AYI FAROHKAH 200,000 66 an, CINTYA ARINA SARASWATIN 200,000 67 an, ENDA 100,000 68 an, LINDA LESTARI(A) 200,000 69 an, NIFANI ANIRAH 200,000 70 an, NURBAITY LUBIS 100,000 71 an, PANJI MUTI ABD HASAN 200,000 72 an, PRAJITO(A) 100,000 73 an, RAHMAH REGITA 100,000 74 an, SINTIA R 100,000 75 an, JONATHAN CHANDRA 100,000 76 an, MARINI DWI FAJARWATI 200,000 77 an, RENALDI SYAHPUTRA 200,000 78 an, Setiawan Hadi 100,000 79 an, EVINDONITA SEMBIRING 200,000 80 an, SINTO MARTUA SIREGAR 200,000 81 an, Dwina Kartika Hariutami 200,000 82 an, Untari 200,000 83 an, FUJIANTO SEPTIAWAN SAMOSIR 200,000 84 an, LUTFITA YANTI ( LMP ) 200,000 85 an, NINA AYU PUTRI 100,000 86 an, ROSA OCTAMARINA 200,000 87 an, SITI ROHMAH (LPG) 100,000 88 an, Dody Hernandez Silalahi 100,000 89 an, Hotmariana br Sitinjak 100,000 90 an, Monalisa br Simanjuntak 100,000 91 an, Yenny Fattah 100,000 92 an, ABIMASYAH 100,000 93 an, AINUL YAKIN YASRI 200,000 94 an, ANTONIUS IRWAN T PURBA 100,000 95 an, APHELES TAUDKY BANGUN 100,000 96 an, ASTRI DEVININA MANALU 200,000 97 an, BRORY MANURUNG 100,000 98 an, CINDY CLARA CAHYANI NS 100,000 99 an, DARWIN ( MDN2 ) 200,000 100 an, DEDY BOY SIMANGUNSONG 100,000 101 an, DENISA MARSELLA 200,000 102 an, DIAN HIDAYAT 100,000 103 an, DINA AFRIDAYANI 100,000 104 an, EFRIYANSYAH BENI 100,000 105 an, ENDANG JULIANTI SIMAMORA 100,000 106 an, FAJAR CERIA 100,000 107 an, HANNA KRISTINA SIHOTANG 100,000 108 an, HELMI TRESIA BR SIREGAR 100,000 109 an, HENI ARYANTI 200,000 110 an, JOKO RAHSISKO GIRSANG 100,000 111 an, JONY KARNO DAMANIK 200,000 112 an, JULI KURNIA NINGSIH 100,000 113 an, LISNAWATI TAMSAR 200,000 114 an, MARIA MAGDALENA BR BINTANG 100,000 115 an, MARITO TAMBUNAN 100,000 116 an, MASLINA SILALAHI 200,000 117 an, MASYANTI 200,000 118 an, MEGA HARTATI 100,000 119 an, MHD AL-ZUHRI WARDI 100,000 120 an, MONYCA VAVIOLA FRANSISCA SRG 100,000 121 an, MUTIA DEVITA 200,000 122 an, NURCAHAYA OKTAPIANI 100,000 123 an, PUJA KHAIRANI 100,000 124 an, PUTRA HARI ANGGA 100,000 125 an, PUTRI MELISA 200,000 126 an, REZA DIMAS PUTRA 100,000 127 an, RIA CITA SILALAHI 200,000 128 an, RIKA DWI ASTUTI 200,000 129 an, RONNY Y. TARIGAN 200,000 130 an, RUPINA PASARIBU 100,000 131 an, SADAR MULIA 200,000 132 an, SOALMAN SIRINGO - RINGO 100,000 133 an, SONDANG BERLIANA SITANGGANG 100,000 134 an, SUHAILA PUTRI 200,000 135 an, TIKA ERLINA NAPITU 100,000 136 an, VITRIA NINGSIH NABABAN 100,000 137 an, YANTI NOVITA SARI 200,000 138 an, Nur Aeni Abidin 200,000 139 an, Sabaria Masese 100,000 140 an, SUSANTY TAULABI ( MKS ) 200,000 141 an, TAHARUDDIN 200,000 142 an, Yuliana (Yunarti) 200,000 143 an, ENDAR SRI RAHAYU 100,000 144 an, IDIOFI AHMAD MANSYUR 100,000 145 an, NISKA ERISA 100,000 146 an, NOVIZA MUTIASARI 100,000 147 an, RIKI PERNANDES MISO 100,000 148 an, RIKY SETIAWAN ( PKB ) 100,000 149 an, SUHENDRA ( PKB ) 200,000 150 an, Fredy MT Siahaan 100,000 151 an, Belly Arman N 100,000 152 an, Pratiwi Utami 100,000 153 an, Shanty Rita M 100,000 154 an, Dwi Feby Ramayanti 100,000 155 an, Endik Budi Waluyo 200,000 156 an, Ina Yuniawati 100,000 157 an, Muhamad Naim 100,000 158 an, NANIK INDRAWATI 200,000 159 an, ANDY ARIYANTO 100,000 160 an, ANJAR SULISTIYANI 200,000 161 an, ARDIAN NOVIANTORO YUSUP 100,000 162 an, ATI SUKMAWATI 200,000 163 an, BISMI ANSHOORUDDIN ARRIDHO 100,000 164 an, DAVID MIRMAWAN 100,000 165 an, EKO BUDI PRASETYO 100,000 166 an, FITRIYAH TRISNANINGSIH 100,000 167 an, GALING SULAKSONO 100,000 168 an, GHISELLA STELLA MEYTANIA CHRISEDHO 200,000 169 an, KHISILIA ROSSANTHY 100,000 170 an, LULUK AFIFA 200,000 171 an, MUHAMAD TAUFIK ROHMAN 200,000 172 an, MUHAMMAD SUBHAN BASKORO 100,000 173 an, NURMILLATUS SHOLICHAH 200,000 174 an, OBEY HARDYNUGROHO 200,000 175 an, PUTRI ROBBIATUL ADHAWIYAH 200,000 176 an, SHOLEHA 200,000 177 an, TRI ERWAN SURYO SOELISTIYONO 100,000 178 an, VINANSIUS HENDRA WIJAYA 200,000 179 an, Hidayatul Husna 200,000 180 an, Amin Hendra Lastya 200,000 181 an, FARIDA SAYUTI KUSUMANING TYAS 100,000 182 an, ITA ANDRIYANI 200,000 183 an, Kadarsih 100,000 184 an, Sri Yaningsih 100,000 185 an, ALIZA PURNAMA SARI 10,000 186 an, BEKNER YURIZAL 10,000 187 an, DINI FRANSISCA 10,000 188 an, EKA NANDA PUTRA 10,000 189 an, FAISAL RIZAL HASIBUAN 10,000 190 an, HANDIKA LASMANA PUTRA KHOR 10,000 191 an, HAZAR DONI PUTRA 10,000 192 an, HERMANTO ARITONANG 10,000 193 an, JALINA ELSA PUTRI 10,000 194 an, JEANNY FERIKA 10,000 195 an, JONNY EKA SAPUTERA 10,000 196 an, JUNAIDI 10,000 197 an, LISNA ULI 10,000 198 an, M.ALKAF PRANATA 10,000 199 an, MS.SYAFRI HS 10,000 200 an, NISA AFRIANI 10,000 201 an, PATAR ARITONANG 10,000 202 an, RISWANDI 10,000 203 an, SELFINDA APRILLYA 10,000 204 an, SYAIFUL RACHMAN 500,000 205 an, YOGI PURNAMA 25,000 206 an, ADAM SUPARLIN 10,000 207 an, ADRIYANTO PAPUKE 500,000 208 an, ANDRE IMAN SUDARTO 10,000 209 an, ANDRI 10,000 210 an, ARIE LESTARI RAKASIWIE 10,000 211 an, AULIA WAHYUNI 10,000 212 an, BAMBANG SASMITO 10,000 213 an, CHRISTIAN PRATHAMA 10,000 214 an, DIAN SUGIATNA 10,000 215 an, DIDIK SUYANTO 10,000 216 an, FARIDA ARIYANI 10,000 217 an, JAINUDIN 10,000 218 an, KASIRUN YUSUP 10,000 219 an, LINDA ROYANTI 10,000 220 an, MUHAMMAD HAMSANI 10,000 221 an, MUHAMMAD NOOR 10,000 222 an, NASRULLAH 10,000 223 an, NIBRASUL ANWAR 10,000 224 an, RAHMAN HIDAYAT 10,000 225 an, RATIH RACHMAWATI 10,000 226 an, RULY WARJUNI 10,000 227 an, RUSDIANI 10,000 228 an, SADERI 10,000 229 an, SRI MULYANI 10,000 230 an, SRI YANA 10,000 231 an, SUPRIADI 10,000 232 an, WAHYU SUDRAJAD 10,000 233 an, YENNI ASTRIANI 10,000 234 an, ANTUNG SAHBANI 200,000 235 an, ELI KUSRINI 200,000 236 an, NOVIANI INTAN KUMALA DEWI 200,000 237 an, SITI ARIANTI KARTIKA 200,000 238 an, AKHMAD 200,000 239 an, BAHRIANI 200,000 240 an, FITRIANDY 200,000 241 an, RAHMAT HARIS EFRIADI 200,000 242 an, SAM"IYAH 200,000 243 an, ADE MOMI OKTAPIANI 25,000 244 an, ANGGI YULIANTI 25,000 245 an, BAMBANG EKO SETIYONO 25,000 246 an, CHAIRUDI 25,000 247 an, FAHMI NUR AJIZAH 25,000 248 an, FRISKA NAPITUPULU 25,000 249 an, HERMAN PURWANTO 25,000 250 an, IKHWANUDIN 25,000 251 an, ISMAIL ABDUL QOHAR 25,000 252 an, JONATHAN DANIEL 25,000 253 an, MA"ARIF SYAHRULLOH 25,000 254 an, MISWAN 25,000 255 an, MUHAMAD 25,000 256 an, MUHAMMAD RASYID RIDHO AS 25,000 257 an, NITA INDAH SUSANTI 25,000 258 an, NURFITRIA 25,000 259 an, RIZKY WULANDARI EKA PUTRI 25,000 260 an, SUPARNO H 25,000 261 an, WAHYU INDRO PURNOMO 25,000 262 an, WINARSIH 50,000 263 an, YULIANTO 25,000 264 an, IWAN IMRAN 200,000 265 an, ADI BUDIMAN SITUMORANG 15,000 266 an, AGUS DWI RAHMANTO 15,000 267 an, AGUS IRWANSYAH ,SH 15,000 268 an, AMRUZAL LUBIS 15,000 269 an, APRILLIA BR SIANTURI 15,000 270 an, DARTO 15,000 271 an, DARWIS 15,000 272 an, DEDDY JUNAIDI 15,000 273 an, DELFI MANURUNG 15,000 274 an, DORINDA WANG 15,000 275 an, EKO ADITYA PUTRA 15,000 276 an, ERITHA ADITYANA SINURAYA 15,000 277 an, FAJAR KESUMA 15,000 278 an, HARIANTO 15,000 279 an, INDRA HABAYAHAN 15,000 280 an, JUARA PANJAITAN 15,000 281 an, JULIANI 15,000 282 an, MARDANSYAH HARAHAP 15,000 283 an, MHD ABDUH DAMANIK 15,000 284 an, MYCHAEL MAROLOPMARTUA L.TOBING 15,000 285 an, NUR AFNI SYAHPUTRI 15,000 286 an, NURHIDAYATI MA"RIFAH SITOMPUL 15,000 287 an, RAMLAH KUSUMAWATI UJUNG 15,000 288 an, RIJAL LIMBONG 15,000 289 an, SHINTA 500,000 290 an, SUHARTONO 15,000 291 an, SYAFRIZAL 15,000 292 an, THOMAS ARBI 15,000 293 an, YUDI KURNIAWAN 15,000 294 an, KARTOMO 200,000 295 an, LAILY HAFNI 200,000 296 an, PAHMI MUADZ 200,000 297 an, RIA CITA SILALAHI 200,000 298 an, SELLY MARCELINA SINGARIMBUN 200,000 299 an, AINUL YAKIN YASRI 200,000 300 an, ENDANG JULIANTI SIMAMORA 200,000 301 an, HENI ARYANTI 200,000 302 an, JONY KARNO DAMANIK 200,000 303 an, LISNAWATI TAMSAR 200,000 304 an, RAMA YANTI PANGGABEAN 200,000 305 an, RIKA DWI ASTUTI 200,000 306 an, RONNY YANTO TARIGAN 200,000 307 an, SONIAT AMAN TELAUMBANUA 200,000 308 an, SRIHARTAWATI SIBUEA 200,000 309 an, TRI ANITA LUBIS 200,000 310 an, WAHYU PURBO SEJATI 200,000 311 an, YANTI NOVITA SARI 200,000 312 an, AGUNG SYAHPUTRA NASUTION 20,000 313 an, ANTONIUS INDRAJAYA 20,000 314 an, ARIYANTO 20,000 315 an, ARSI PUTRI FEBRUATY.S.S 20,000 316 an, CEPIE JULIANO SENJAYA 20,000 317 an, CUCU SITI MARIAM 20,000 318 an, DIDIKA PUTRA 500,000 319 an, ENDAH PERMATA SARIE 20,000 320 an, ENDANG ABDUL ROHMAN 20,000 321 an, ERI SUBIGIN 20,000 322 an, FITRIA MASHFUFAH 20,000 323 an, GEMA GINANJAR HARIS 20,000 324 an, JAJANG RUKMANA 20,000 325 an, KURNIAWAN 20,000 326 an, LISNAWATI SUMARNI 20,000 327 an, MAS MULYADI 20,000 328 an, MIA RUHAYATI 20,000 329 an, MOH NASIR S 20,000 330 an, MUHAMAD HUSEIN F 20,000 331 an, NIKE CANDEA 20,000 332 an, NURHAYATI 20,000 333 an, RIZKI AMANDA ZL 20,000 334 an, SOFYAN PERMANA 20,000 335 an, WAHYU 20,000 336 an, FAISAL BASTIAN RANGKUTI 200,000 337 an, WIWIT ALAWIAH 200,000 338 an, YUDISTIRA OEMAR 200,000 339 an, POETRY ADELINA INTAN SARI EFFENDY 200,000 340 an, RAULINA MANALU 200,000 341 an, ANDRI RIZKI HARTONO 25,000 342 an, ANES WULANDARI 25,000 343 an, ASNAL HADI 25,000 344 an, CATUR ARGOWIBOWO 25,000 345 an, DENI SULISTIANA 25,000 346 an, DIDIK HERMANSYAH 25,000 347 an, FIERDA DIANA RATNASARI 25,000 348 an, FITRIYA ARIANA 25,000 349 an, HARI TRIYANTO 25,000 350 an, HENY RISCAWATI 25,000 351 an, IKA PUDJI RAHMAWATI 25,000 352 an, KOMARUDDIN 25,000 353 an, LINA DWI JAYANTI 25,000 354 an, MARWAN RIYANTO 25,000 355 an, MASKURI 25,000 356 an, MUHAJIR 25,000 357 an, NOVI ARDIANTO 25,000 358 an, NOVITRIA PUTRI KURNIASARI 25,000 359 an, PRASETIAWAN ANDI SAPUTRO 25,000 360 an, RICKY PRATAMA PUTRA 25,000 361 an, RISKY ARIS SOFWANDY 500,000 362 an, SAMINTO UTOMO 25,000 363 an, TRI SUHARSONO 25,000 364 an, UTOMO HARI WICAKSONO 25,000 365 an, DAVID KENDARRINANDO 200,000 366 an, TOMMY SUHARTONO 200,000 367 an, TRI ERWAN SURYO SOELISTIYONO 200,000 368 an, AGUS SUPRIYONO 200,000 369 an, EKO BUDI PRASETYO 200,000 370 an, IBNU SETIAWAN 200,000 371 an, VINANSIUS HENDRA WIJAYA 200,000 372 an, APRIYANTI SIREGAR 25,000 373 an, ATAHASI RONO KUSUMO 500,000 374 an, BUDI ARDIANSYAH 25,000 375 an, BURHANTO 25,000 376 an, DEDI JUFRIAN 25,000 377 an, DESSY ROSMULIANI 25,000 378 an, HENNY WARASTUTY 25,000 379 an, HERLINA 25,000 380 an, HERMANSYAH 25,000 381 an, HERU SETIAWAN 25,000 382 an, HOSY NATALIA SAING 25,000 383 an, IQBAL 25,000 384 an, ITA EKOATY SIMBOLON 25,000 385 an, JUNIES CHERLY NADEAK 25,000 386 an, MOHD ROBY CAHYADI 25,000 387 an, MUCHLASIN 25,000 388 an, MUSYADDIK 25,000 389 an, REZA VIDI SUGIARTA 25,000 390 an, ROBBY AFRIAN 25,000 391 an, ROBBY ANUGERAH WIJAYA 25,000 392 an, SAFRUDIN 25,000 393 an, SUKARDI 25,000 394 an, SUKARDINI 25,000 395 an, SUROSO 25,000 396 an, SYAIFUL ROHMAN 25,000 397 an, TRI NOVRIYANTO 25,000 398 an, VARRA VISERA IRAMARTY 25,000 399 an, WILHELMUS WODON 25,000 400 an, YON CAHYADI SYAHID 25,000 401 an, OCTAVIANI 200,000 402 an, PAJRIN MUSDIANA 200,000 403 an, JIMSON SIAGIAN 200,000 404 an, MUHAMMAD NASIR 200,000 405 an, NOVALINDO PERDANA SIREGAR 200,000 406 an, NURMAWATI 200,000 407 an, RENI DAYANI SINURAT 200,000 408 an, ABU NASHR MUHAMMAD 25,000 409 an, AFFY RACHMADHANY 25,000 410 an, AHMAD HUSYAINI 25,000 411 an, AKHMAD ROYANI 25,000 412 an, ALI SOCHERI 25,000 413 an, ANDIKA 25,000 414 an, ANI SOFIARNI 500,000 415 an, ARIFYANTO 25,000 416 an, ASEP MAULANA 25,000 417 an, BAMBANG SUBAGYO 25,000 418 an, CASMADI HARTONO 25,000 419 an, CUT YULIANA 25,000 420 an, EDI SUWANDITO 25,000 421 an, ENDY CHANDRA LESMANA 25,000 422 an, FAISAL AKBAR 25,000 423 an, HERU PURWANTO 25,000 424 an, MARDANIH 25,000 425 an, MAY HENNY YUSNITA N 25,000 426 an, NURIZAL 25,000 427 an, P BUDI UTOMO 25,000 428 an, PREGADERY ANJARA 25,000 429 an, R.GUNANTO AGUS W 25,000 430 an, RAHMAT 25,000 431 an, REZA FAHLEVI ERWAN 25,000 432 an, RIZKIANSYAH 25,000 433 an, SOLIHIN 25,000 434 an, SRI PARTONO 25,000 435 an, SUMARTONO 25,000 436 an, SUMIRTO 25,000 437 an, SUWARNA 25,000 438 an, TULAM MULYADI 25,000 439 an, VEGI PUTRIANE 25,000 440 an, VESSELLA GLADYS 25,000 441 an, ZAHRUDIN HENDRA 25,000 442 an, BETY YULIANA 200,000 443 an, DAKA ABIYASA 200,000 444 an, IDA WIDAENI 200,000 445 an, Kodri Kurniawan 200,000 446 an, AYI FAROHKAH 200,000 447 an, FADLI HASIBUAN 200,000 448 an, HERMAN PURNOMO 200,000 449 an, LINDA LESTARI 200,000 450 an, NIFANI ANIRAH 200,000 451 an, SRI WAHYUNI 200,000 452 an, TEGUH TRI RAHAYU 200,000
img
ym
Support 1Support 2
Visitor 97847
frame testimonial
20/03/2012Angela Merici (Yogyakarta)Ayo sisihkan rizki kita untuk membantu saudara kita ...
06/02/2012Eli Kusrini (Banjarmasin)Saya bersyukur dapat membantu saudara-saudara kita ...
26/07/2012I Wayan Gelis Ardika (Bali)Saya merasa bersyukur dapat membantu sesama ...
Jasa Pembuatan Website By IKT